iMunis eDeska

Řečice

Úřední deska – Detail

Výroční zpráva o poskytování informací Obecním úřadem Řečice za rok 2017 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Značka: OBEC/415 Zveřejněno od: 1.6.2018 12:14:15 Zveřejnit do: 28.2.2019 12:14:15 Typ: Oznámení Původce: Obecní úřad Řečice Verze: 2 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 127 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad Řečice

Vyvěšeno od: 23.2.2018
Má být vyvěšeno do: 28.2.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 1.6.2018 12:14:15
Do: 28.2.2019 12:14:15

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.