iMunis eDeska

Řečice

Úřední deska – Detail

Záměr č. Z-30/2019 - OP

Značka: OBEC/474 Zveřejněno od: 30.10.2019 17:13:26 Zveřejnit do: 21.11.2019 17:13:26 Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: Obecní úřad Řečice Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad Řečice

Vyvěšeno od: 30.10.2019
Má být vyvěšeno do: 21.11.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 30.10.2019 17:13:26
Do: 21.11.2019 17:13:26

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.